четверг, 5 февраля 2015 г.

Моніторинг системи адміністративних послуг в Україні: результати та перспективи
    Система адміністративних послуг потребує вдосконалення та електронізації – висновок експертів Асоціації регіональних аналітичних центрів
 Конференція «Моніторинг системи адміністративних послуг в Україні: результати та перспективи» стала фінальним заходом моніторингового проекту Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень. Захід відбувся 23-24 січня 2015 року в готелі «Русь Аккорд» та був проведений Асоціацією регіональних аналітичних центрів та Поліським фондом в рамках реалізації проекту „Асоціація регіональних аналітичних центрів: інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України” за підтримки Європейського Союзу та National Endowment for Democracy (NED).
Під час конференції відбулася презентація результатів комплексного дослідження роботи центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) „Надання адміністративних послуг в Україні: погляд з регіонів”, виконаного Асоціацією регіональних аналітичних центрів у 14 регіонах України. Учасники заходу, серед яких були присутні не тільки представники Асоціації, а й Центру політико-правових реформ та Київського ЦНАП-у, обговорили напрацьовані в рамках проекту рекомендації з поліпшення якості системи надання адміністративних послуг в Україні та акумулювали їх в резолюцію.
За свідченням аналітиків, в кожному з досліджуваних міст є свої переваги та недоліки в організації роботи та безпосередньо функціонуванні ЦНАП-ів. Скажімо, характерною для більшості міст проблемою є те, що вартість публічних послуг не є уніфікованою, відповідно цінова політика в цьому контексті викликає багато питань.
Одеські дослідники зійшлися на тому, що найбільш гостро нині стоїть проблема технічного облаштування Центру та недостатньої кваліфікації його співробітників. Це, в свою чергу, на думку експерта Юрія Мельника, викликано відсутністю цілісної державної політики у наданні адміністративних послуг та браком повного розуміння керівництвом ЦНАП принципу «відокремлення» надавача адміністративних послуг від їх отримувача. Попри все посадовці відкриті до діалогу та готові усувати недоліки.
Навчально-методичний центр для адміністраторів ЦНАП-у – нагальна потреба для міської влади Черкас. Також аналітиками було виявлено сенситивне питання в площині співвідношення наданих послуг самій владі та громадянам. Так, в Черкасах надаються 176 видів послуг, а загальна кількість відвідувачів становить 65 тисяч людей на рік. Але левовою часткою отримувачів послуг стають представники місцевої влади. Також, попри вдалі інфраструктурні рішення та створені комфортні умови для перебування в Центрі, нині відсутній офіційний веб-сайт цієї структури.
Передове у даній сфері місто Вінниця так само має недоліки в своїх управлінських рішеннях, на думку дослідників. Неповнота розміщеної на стендах інформації, режим роботи та гардеробу – проблемні питання, які виникають на фоні вдало оптимізованої роботи усіх ЦНАП-ів міста. Унікальність Вінницького центру полягає у наявності системи оцінки ефективності працівника ЦНАП-у в режимі он-лайн та існуванні власного «кодексу надання адміністративних послуг», яким визначені стандарти якості роботи центру.
У місті Миколаїв прослідковуються європейські тенденції щодо обслуговування клієнтів. Так, на практиці адміністратор самостійно заповнює документи заявника. Проте в ЦНАПі довгий час не працювали камери спостереження – їх, за словами миколаївського експерта, за власний кошт довелося встановити адміністраторам центру. Крім того, на даний момент у ЦНАП-і відсутнє (не призначене) керівництво центру.
Проблеми ЦНАП-ів міста Харкова є подібними до вже зазначених. Однак Харківські управлінці упродовж досліджуваного періоду дослуховувалися до порад експертів. Нині процес навчання та підвищення кваліфікації організований тут не тільки для адміністраторів, але і чиновників.
Питання понаднормової організації праці та браку часу для підвищення своєї кваліфікації – не унікальна, але типова проблема для міста Луцьк. Попри передовий досвід в питанні функціонування ЦНАП-у, все ж таки були виявлені негативні тенденції. Так, досі не створений офіційний веб-сайт Центру. Керівництво обіцяє дослухатися до порад представників Асоціації регіональних аналітичних центрів у м. Луцьку (експертів Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу) та запустити новий власний сайт ЦНАП вже в лютому. Також нагальною проблемою є недостатня кількість адміністраторів у співвідношенні з кількістю надаваних послуг. Як відзначив Дмитро Безвербний, для працівників ЦНАП у м. Луцьк було важливо дізнатися результати аналізу, здійсненого в рамках проекту.  
Місто Херсон, у свою чергу, знаходиться у стадії очікування нового приміщення, де базуватиметься ЦНАП. Саме ця передумова стає на заваді вдалих управлінських рішень, на думку дослідників. Надання супутніх послуг, наявність автостоянки, існування паперового та електронного запису – всі ці умови, які є типовими для більшості досліджуваних міст, слугують позитивним чинником не тільки для отримувачів послуг, але й для іміджу структури та самих управлінців.
Проблемні моменти та здобутки Полтавського ЦНАП-у є подібними до вже озвучених. Найбільш позитивною тенденцією аналітики вважають наявні передумови для внесення змін до рішення про утворення Центру.
Відсутність єдиної інформаційної політики, неповнота системи інформаційного вікна, тривала обробка звернень – саме у цих питаннях вбачають виклики аналітики з Чернівців.
У свою чергу, керівництво Рівненського ЦНАП-у основною перепоною на шляху до вдосконалення діяльності центру називає відсутність нового приміщення, де базуватиметься ЦНАП, оскільки наявне приміщення не відповідає вимогам для забезпечення надання якісних адміністративних послуг.
Підсумовуючи свою роботу у вигляді резолюції, яка буде надіслана Президенту Україну та найвищим органам виконавчої влади, дослідники зійшлися на тому, що нині вкрай необхідно створювати передумови для надання електронних послуг, а не фізичних.Резолюція конференції
«Моніторинг системи адміністративних послуг в Україні:
результати та перспективи»

23-24 січня 2015 року                                                                                                                м. Київ,
Русь Аккорд Готель,
вул. Госпітальна, 4, м. Київ

Учасники конференції «Моніторинг системи адміністративних послуг в Україні: результати та перспективи»

        із схваленням відзначаючи, що створення центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) сприяло підвищенню ефективності надання послуг,

        усвідомлюючи необхідність продовження реформування системи надання адміністративних послуг та розвитку системи надання адміністративних послуг в електронній формі в Україні з метою поліпшення якості, збільшення доступності та прозорості надання адміністративних послуг,

        визнаючи провідну роль громадськості в оцінюванні процесу імплементації Закону України «Про адміністративні послуги» та удосконаленні системи надання адміністративних послуг в Україні,

        базуючись на результатах громадського моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг у 13-ти містах України обласного значення у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській,  Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та м. Києві,

        підтримуючи звернення учасників всеукраїнської конференції «Підвищення якості адміністративних послуг шляхом посилення впливу громадянського суспільства на державну політику у цій сфері», що відбулась 18-19 грудня 2014 року у м. Київ, до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України,

рекомендують:
1)     Верховній Раді України:
-         узгодити законодавчі норми, які регламентують функціонування новосформованої системи надання адміністративних послуг, із іншими законами, зокрема, в частині надання інформації, здійснення державної регуляторної політики, дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
-         ініціювати та провести у 2015 році парламентські слухання «Стан реалізації та шляхи вдосконалення законодавства в сфері адміністративних послуг»;
-         забезпечити внесення змін до Закону України „Про адміністративні послуги” стосовно стимулювання розвитку надання адміністративних послуг в електронній формі та встановлення відповідних правових засад;
-         законодавчо забезпечити можливість подання необхідного пакету документів та отримання результатів адміністративних послуг в електронному вигляді;

2)     Прем’єр-міністру України:
-         створити міжвідомчу робочу групу за участю громадських експертів з удосконалення законодавчої системи функціонування системи надання адміністративних послуг;

3)     Кабінету Міністрів України та центральним органам виконавчої влади:
-         забезпечити проведення перегляду та скорочення кількості адміністративних послуг за принципом доцільності, обґрунтованості, ефективності за рахунок усунення подрібнених послуг та тих, що дублюються;
-         провести перевірку виконання центральними органами виконавчої влади,  місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування Розпорядження Кабінету Міністрів України №523 і вжити невідкладних заходів щодо організації його безумовного виконання;
-         усунути відомчий характер надання адміністративних послуг у ЦНАП, не допускати утворення відомчих аналогів центрів надання адміністративних послуг, «прозорих офісів» тощо та забезпечити реалізацію політики децентралізації повноважень і утворення інтегрованих офісів (ЦНАП);
-         розробити і затвердити стандарти, критерії оцінки якості адміністративних послуг, глосарій термінів щодо адміністративних, соціальних та інших послуг для забезпечення спільного розуміння між органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та відомствами, а також для розмежування відповідальних міністерств та відомств;
-         забезпечити розробку та ухвалення Концепції розвитку електронних послуг в Україні та відповідного Плану заходів з реалізації Концепції;
-         визначити пріоритетні послуг для переведення їх надання в електронну форму;
-         вжити заходів щодо розвитку інфраструктури електронної ідентифікації суб’єктів звернення при наданні адміністративних послуг в електронній формі;

4)     Міністерству економічного розвитку і торгівлі України:
-         сформувати публічний план покрокової дерегуляції, децентралізації та спрощення системи адміністративних послуг із залученням широкого кола громадськості та органів місцевого самоврядування;
-         забезпечити функціонування єдиного реєстру адміністративних послуг, які можна отримати через центри надання адміністративних послуг, та привести його у відповідність до ст.6 та ст. 16 Закону України «Про адміністративні послуги», а також Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення реєстру адміністративних послуг» від 30.01.2013 №57;
-         забезпечити створення єдиного державного порталу адміністративних послуг та розробку вимог щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі.

 Громадські експерти:
1.      Безвербний Дмитро, ЛМГО «Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу» (м. Луцьк).
2.      Бригілевич Ігор, ЛГО «Центр дослідження місцевого самоврядування» (м. Львів).
3.      Владимирова Лариса, ХМГО «Центр досліджень південноукраїнського прикордоння» (м. Херсон).
4.      Добрянська Надія, Центр політико-правових реформ (м. Київ).
5.      Корявець Максим, Асоціації регіональних аналітичних центрів (м. Чернігів).
6.      Купрій Володимир, ГО «Лабораторія досліджень ТЦК» (м. Київ).
7.      Курінний Олексій, Центр політико-правових реформ (м. Київ).
8.      Левченко Олег, ГО «Подільська агенція регіонального розвитку» (м. Вінниця).
9.      Літвінов Олексій, ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики», ГО «Інститут Громадської Експертизи» (м. Дніпропетровськ).
10. Ляхович Микола, ЧОГО «Буковинська агенція регіонального розвитку» (м. Чернівці).
11. Максак Геннадій, ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень» (м. Чернігів).
12. Мацієвський Юрій, ОМГО «Школа політичної аналітики «Поліс» (м. Острог, Рівненська область).
13. Мельник Юрій, ГО «Сприяння міжкультурному співробітництву» (м. Одеса).
14. Мірошник Ольга, ГО «Харківський громадський Фонд місцевої демократії» (м. Харків).
15. Міхальов Олег, ГО "Агентство стійкого розвитку Луганського регіону" (м. Луганськ).
16. Плішко Денис, ГО “Центр аналітичних досліджень” (м. Миколаїв).
17. Присяжнюк Володимир, ГО «Академія стратегічних досліджень» (м. Черкаси).
18. Романенко Євгеній, ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень» (м. Чернігів).
19. Тимощук Віктор, Центр політико-правових реформ (м. Київ).
20. Штефан Вадим, АЦ «Бюро економічних та соціальних досліджень» (м. Полтава).  Захід відбувається в рамках проекту «Асоціація регіональних аналітичних центрів: інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України», що здійснюється Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень у партнерстві з Асоціацією регіональних аналітичних центрів, міжнародною Асоціацією Інституцій Регіонального Розвитку “МАІРР” та Асоціацією аналітичних центрів за Відкрите суспільство (PASOS) за підтримки Європейського Союзу та National Endowment for Democracy (NED)Комментариев нет:

Отправка комментария